Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

SKMBT_C22415042409500_0002